Kvalitets- och miljöpolicy

Vi erbjuder extruderade termoplastskivor som uppfyller kundernas önskemål och skapar därigenom långsiktiga och lönsamma affärer.Genom ständiga förbättringar utvecklas våra processer mot mätbara mål.

Vi följer aktuell miljölagstiftning, effektiviserar vår energianvändning, förespråkar återvinning av plastråvara, strävar efter att optimera våra transporter samt förebygger att föroreningar uppstår för att skydda miljön.

Vi klarar våra åtaganden med hjälp av kompetent och motiverad personal, effektiv produktionsutrustning samt genom samarbete med kvalificerade partners.

ISO 9001 certifikat ISO 14001 certifikat