Kvalitets- och miljöpolicy

Vi ska erbjuda extruderade termoplastskivor som uppfyller kundernas önskemål och därigenom skapa långsiktiga och lönsamma affärer.Genom ständiga förbättringar utvecklas våra processer mot mätbara mål.

Vi ska följa aktuell miljölagstiftning samt effektivisera vår energianvändning och förebygga att föroreningar uppstår.

Vi ska klara våra åtaganden med hjälp av kompetent och motiverad personal, effektiv  produktionsutrustning samt genom samarbete med kvalificerade partners.

ISO 9001 certifikat ISO 14001 certifikat