PS

Applikationsområden

Sammanfattande produktbeskrivning PS

Produktutbud PS

Produkttyp/PS Egenskap Användningsområde Benämning
PS Standard
Hög slagseghet Baskvalitet för inomhusanvändning FT200
PS Sign/advertising
Hög slagseghet, foliebelagd Skylt / Reklam FT230

När produkten har tjänat sitt ursprungliga syfte kan materialet smältas på nytt och omformas för återanvändning till nya produkter eller utnyttjas för energiåtervinning.
Materialåtervinning har påbörjats i de flesta europeiska länder. Dock får produkter tillverkade av återvunnen plast inte komma i kontakt med livsmedel eller medicin.

Utsorterad, använd styrenplast, kan betraktas som ett rent bränsle. Det har samma energiinnehåll som eldningsolja men med skillnaden att styrenplast är en renare energikälla. Ett exempel är olika stål- och cementindustrier som i Europa har startat anläggningar där återvunnen plast svarar för delar av den tillförda processenergin. I Sverige godtas i förpackningsförordningen att delar av insamlade kvantiteter får utnyttjas för energiåtervinning i särskilda, godkända sopförbränningsanläggningar.