ABS

Applikationsområden


Sammanfattande produktbeskrivning ABS

Produktutbud ABS

Produkttyp/ABS
Egenskap
Användningsområde Benämning
ABS Standard Blank
Hög slagseghet, hög styvhet, blank yta Baskvalitet för inomhusanvändning
inom industri mm
FT140
Hög slagseghet, hög styvhet, blank yta och väderbeständig Baskvalitet även för utomhusapplikationer
med UV-skydd
FT143
Superhög slagseghet, hög styvhet, blank yta Krävande ABS applikationer
inomhus
FT150
Superhög slagseghet, hög styvhet, blank yta och väderbeständig Krävande ABS applikationer
utomhus med UV-skydd
FT153
ABS Matt
Hög slagseghet, matt yta Interiöra paneler i fordon,
industriapplikationer
FT100
Hög slagseghet, matt yta och väderbeständig Paneler i fordon, industriapplikationer.
UV-skyddade
FT103
Superhög slagseghet, matt yta Krävande ABS applikationer
för fordon mm
FT130
Superhög slagseghet, matt yta och väderbeständig Krävande ABS applikationer
för fordon med UV-skydd
FT133
ABS/PMMA
Foliebelagd ABS
Hög slagseghet, hög styvhet, hög glans
Sanitetsapplikationer, skyltar, fordon FT145
ABS/ASA
Superhög slagseghet,
extremt väderbeständig, blank yta
Skidboxar, trädgård, krävande utomhusapplikationer FT120
ABS/TPE ”Soft-touch”
Soft-touch yta på ABS, normal reptålighet Applikationer inom sjukvård och fordon FT190
ABS Regenerated
Medium slagseghet, halvblank yta Transportemballage, industriapplikationer FT110

När produkten har tjänat sitt ursprungliga syfte kan materialet  smältas på nytt och omformas för återanvändning till nya produkter eller utnyttjas för energiåtervinning.
Materialåtervinning har påbörjats i de flesta europeiska länder. Dock får produkter tillverkade av återvunnen plast inte komma i kontakt med livsmedel eller medicin.

Utsorterad, använd styrenplast, kan betraktas som ett rent bränsle. Det har samma energiinnehåll som eldningsolja men med skillnaden att styrenplast är en renare energikälla. Ett exempel är olika stål- och cementindustrier som i Europa har startat anläggningar där återvunnen plast svarar för delar av den tillförda processenergin. I Sverige godtas i förpackningsförordningen att delar av insamlade kvantiteter får utnyttjas för energiåtervinning i särskilda, godkända sopförbränningsanläggningar.